Vi är en stolt medlem av Moore Stephens

Vi hjälper entreprenörer att uppnå sina mål.

Trygghet är den gemensamma nämnaren i allt vårt arbete.

OBS! Sidan är under omarbetning!!

Våra tjänster

  • Revision
  • Kvalificerade redovisningsfrågor
  • finansiell rapportering
  • Skattrådgivning
  • Deklarationer
  • Bolagsstyrning

Trygghet

Allegretto skapar trygghet för dig som är entreprenör, företagsledare, styrelseledamot, ledare för ideella organisationer, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Vad kan vi göra för er?

Vi hjälper organisationerna och företag med att skapa strukturer och processer rutiner
som möjliggör för styrelse och ledning att ha kontroll.

Vi skapar trygghet.

Medarbetare

Påskrivande revisorer och specialister

Övriga revisorer