Ingen kan ha gått miste om att Corona-pandemin i varierande omfattning har påverkat allt ifrån den enskilda individen till samhället i stort. Företag och företagsledare har tvingats tänka om och anpassa sig för att möta nya typer av utmaningar. Som ett led i regeringens hantering av pågående pandemi har företag fått möjlighet att ta del av diverse offentliga stöd och lättnader.

Moore har nu tagit fram ett dokument som syftar till att klargöra redovisningsmässiga frågeställningar som kan uppkomma med anledning av de stöd och lättnader som Corona-pandemin har medfört och vad som kan vara bra att tänka på.

I broschyren behandlas följande:

• Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:01)

• Offentliga bidrag till hyresvärdar som lämnar hyresrabatt

• Erhållna hyresrabatter

• Korttidsarbete

• Omställningsstöd

• Ersättning för sjuklönekostnader

• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

• Anstånd med att betala skatt och arbetsgivaravgifter