Om oss

Revisionsbyrå som arbetar för att göra oss själva överflödiga

Det är bättre att våra kunder har kontroll än att vi har det. Det är roligare att hjälpa våra kunder att få riktigt bra rutiner och processer än att tvingas att utreda konstigheter.

Historik

Allegretto Revision bildades 2003 när sex påskrivande revisorer och två medarbetare lämnade Deloitte. Redan 2004 förvärvade vi Kockum & Westerlund Revisionsbyrå och 2008 kom nio personer från RanbyBjörklunds Revisionsbyrå.

2010 blev vi medlemmar i den internationella revisionsorganisationen Moore Stephens vilket innebär att vi idag har tre systerkontor i Malmö och Göteborg och ett stort internationellt nätverk med kvalitetssäkrade byråer i över 100 länder.

Vad vi gör

Vi arbetar i princip bara med revision – inte redovisning, som många andra revisionsbyråer gör. Vi har flest kunder bland ägarledda företag, vilket innebär att tillhandahåller tjänster som rör:

  • Skatt för företag och företagsägare
  • Redovisningsfrågor, tillämpning av god redovisningssed
  • Generationsskiften
  • Bolagsstrukturer

Vi har många kunder inom den ideella sektorn (not-for-profit) vilken bland annat inkluderar insamlings- och medlemsorganisationer, stiftelser, idrottsförbund och intresseförbund, gör att vi granskar Sidabidrag, 90-kontoinnehavare, FRIIs kvalitetskod, mm.

Vi har också en djup kompetens inom bostadsrättsföreningar.

En stor andel av revisorerna är påskrivande.

Vad vi drivs av

Vi drivs av att hjälpa våra kunder och se dem lyckas.


Kontakta oss

Dela detta:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VÅRA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Vi hjälper dig med finansiell och juridisk besiktning om du planerar att förvärva en verksamhet, en due diligence.

BRANSCHER

Ägarledda företag

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter,

Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer. Det finns mycket att förhålla sig till för ideella