Kvalitet och processer

Vi arbetar med kunder som vill göra rätt och som vill ha kontroll. Gärna kunder som vill bygga värden, om det så är inför en framtida försäljning eller om det gäller att få så ut så mycket verksamhet som möjligt.

Vi följer ISA

Vi följer ISA, International Standard on Auditing. Det innebär bland annat en del formalia som ska vara på plats. Identitetskontroll för nya kunder, uppdragsbrev och innan vi lämnar vår revisionsberättelse ett uttalande från bolagsledningen.

Vi följer FARs allmänna villkor för revision och rådgivning

Ingenting konstigt. Ingenting dolt. Villkoren finns på FARs hemsida www.far.se.

En plan för bokslutsprocessen och vår revision

När du blir kund hos oss gör vi en plan för hur vårt samarbete ska se ut. Dels en tidplan för bokslutsprocessen och revisionen så att vi har god marginal till de tidsfrister som framgår av aktiebolagslagen, dels får du vår ”önskelista” över hur du dokumenterar ditt bokslut. Vi hjälper dig att sätta allt på plats.
Det är inga konstigheter. Vi arbetar hela tiden med att få bort konstigheter. Både hos oss och hos våra kunder.

Kvalitet

Varje påskrivande revisor genomgår varje år vår interna kvalitetskontroll som baseras på FARs riktlinjer för kvalitetskontroll. I den kvalitetskontroll som FAR genomför granskas varje revisor vart sjätte år.
Var tredje år genomförs en kvalitetskontroll inom ramen för samarbetet med Moore Global för att garantera att vi uppfyller kraven för att vara med i det internationella nätverket. Detta är en kontroll som genomförs på samtliga medlemmar i Moore-nätverket världen över. Det ger oss trygghet i att våra samarbetspartners har en hög kvalitet.
Moore Allegretto är föremål för FARs kvalitetskontroll genom en systemgranskning. Den följer FARs plan och genomförs vart sjätte år.

Vill du ha en offert på revisionen?

Maila till offert@allegretto.se så får du hjälp. Om du redan haft kontakt med någon revisor på Moore Allegretto, ange vem, så ser vi till att offerten hanteras av rätt person.

Dela detta:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VÅRA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Vi hjälper dig med finansiell och juridisk besiktning om du planerar att förvärva en verksamhet, en due diligence.

BRANSCHER

Ägarledda företag

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter,

Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer. Det finns mycket att förhålla sig till för ideella