KUND HOS ALLEGRETTO

Vi arbetar med kunder som vill göra rätt och som vill ha kontroll. Gärna kunder som vill bygga värden, om det så är att ”klä bruden” inför en framtida försäljning eller om det gäller att få så ut så mycket verksamhet som möjligt i en allmännyttig ideell organisation.

Vi följer ISA

Vi följer ISA, International Standard on Auditing. Det innebär bland annat en del formalia som ska vara på plats. Identitetskontroll för nya kunder, uppdragsbrev och innan vi lämnar vår revisionsberättelse ett uttalande från bolagsledningen.

Vi följer FARs allmänna villkor för revision och rådgivning

Ingenting konstigt. Ingenting dolt. Villkoren finns på FARs hemsida www.far.se.

En plan för bokslutsprocessen och vår revision

När du blir kund hos oss gör vi en plan för hur vårt samarbete ska se ut. Dels en tidplan för bokslutsprocessen och revisionen så att vi har god marginal till de tidsfrister som framgår av aktiebolagslagen, dels får du vår ”önskelista” över hur du dokumenterar ditt bokslut. Vi hjälper dig att sätta allt på plats.

Det är inga konstigheter. Vi arbetar hela tiden med att få bort konstigheter. Både hos oss och hos våra kunder.

Kvalitet

Varje påskrivande revisor genomgår varje år vår interna kvalitetskontroll som baseras på FARs riktlinjer för kvalitetskontroll. I den kvalitetskontroll som FAR genomför granskas varje revisor vart sjätte år.
Var tredje år genomförs en kvalitetskontroll inom ramen för samarbetet med Moore Stephens för att garantera att vi uppfyller kraven för att vara med i det internationella nätverket. Detta är en kontroll som genomförs på samtliga medlemmar i Moore Stephensnätverket världen över. Det ger oss trygghet i att våra samarbetspartners har en hög kvalitet.
Allegretto Revision är föremål för FARs kvalitetskontroll genom en systemgranskning. Den följer FARs plan och genomförs vart sjätte år.

Vill du ha en offert på revisionen?

Maila till offert@allegretto.se så får du hjälp. Om du redan haft kontakt med någon revisor på Allegretto, ange vem, så ser vi till att offerten hanteras av rätt person.