Vi befinner oss mitt i en pandemi, som påverkar oss alla.

Vår verksamhet fortgår som vanligt, förutom att en del av våra medarbetare nu arbetar hemifrån. Vi försöker också minimera antalet personliga möten, och istället använda oss av telefonmöten och videokonferenser, när så är möjligt. Kontakta därför alltid din kontaktperson på byrån innan du kommer för att besöka oss.

Regeringen har med anledning av viruset vidtagit åtgärder som ger oss nya villkor för företagen. Vi håller oss fortlöpande uppdaterade om de nya reglerna och finns tillgängliga när ni behöver vägledning med anledning av dessa. Klicka in på fliken ”Nyheter” på Moore Sweden för att se våra senaste uppdateringar.

När vi inte kan vara nära, kan vi ändå vara där för varandra!

Moore Allegretto & Moore Sweden