Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer.

Det finns mycket att förhålla sig till för ideella organisationer vid sidan av verksamheten – redovisningslagstiftning, Giva Sveriges kvalitetskod, rapportering till Svensk Insamlingskontroll och olika bidragsgivares rapporteringskrav. Därtill olika skatteregler där icke vinstdrivande verksamheter ska förhålla sig till en skattelagstiftning som i första hand är konstruerat för näringsverksamhet.

Vi hjälper och är ett bollplank i många utmaningar.

Revision

Som i alla typer av verksamheter skapar revision trygghet. Som revisorer får vi en stor och bred erfarenhet av hur det fungerar i olika organisationer och vad som fungerar bra och mindre bra. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet.

Rådgivning

Utöver revision stöttar vi och ger råd i olika frågor, som strukturer och praktiska hjälpmedel för styrelsens arbete, hur kvalitetskoden kan implementeras, dokumenteras och rapporteras, hur god redovisningssed kan tillämpas. Likaså om hur det ska bli lättare att rapportera till Svensk Insamlingskontroll för organisationer med 90-konto. Skattefrågorna är också viktiga för icke vinstdrivande verksamhet.

Olika typer av ideella organisationer

Vi har erfarenhet från de flesta typer av organisationer, som

  • Olika typer av stiftelser
  • Insamlingsorganisationer
  • Medlemsorganisationer
  • Intresseorganisationer
  • Idrottsförbund
  • Studieförbund
  • Politiska organisationer
revisorerer_samarbetar_vid_dator

Dela detta:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VÅRA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Vi hjälper dig med finansiell och juridisk besiktning om du planerar att förvärva en verksamhet, en due diligence.

BRANSCHER

Ägarledda företag

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter,

Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer. Det finns mycket att förhålla sig till för ideella