Dags för årsredovisningen för 2018

Nu är det hög tid att se till att årsredovisningen blir färdig och signerad. Det gäller främst er med kalenderår som räkenskapsår.
Enligt årsredovisningslagen ska årsredovisningen lämnas till revisorn senast sex veckor före årsstämman. Årsstämman ska hållas senast 6 månader efter räkenskapsåret utgång. Så har ni räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018 och ännu inte haft årsstämma, är det hög tid att bli klara nu. Absolut sista dag för att hålla årsstämma enligt aktiebolagslagen är den 30 juni.

Man sitter med stora pappershögar och ser trött ut

Dela:

Share on facebook
Share on linkedin