FINANSIELL RAPPORTERING

Vi hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering.

Vi hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering.

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa rapportering. Det kan vara årsredovisningar enligt de olika regelverken, delårsrapportering eller att upprätta koncernredovisningar. Vi hjälper dig även med övergång till K3 och IFRS.

Exempel på tjänster är:

  • Årsredovisningar enligt K2, K3 och IFRS
  • Övergång till K3 och IFRS
  • Koncernrapportering
  • Koncernredovisning och upprättande av koncernårsredovisningar
  • Delårsrapportering