Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det kan vara årsredovisningar enligt de olika regelverken, delårsrapportering eller att upprätta koncernredovisningar.

Vi hjälper dig även med övergång till K3 och IFRS.

Exempel på tjänster är:

Årsredovisningar enligt K2, K3 och IFRS

Övergång till K3 och IFRS

Koncernrapportering

Koncernredovisning och upprättande av koncernårsredovisningar

Delårsrapportering

Finansiell rapportering Moore Allegretto

Dela detta:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VÅRA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Vi hjälper dig med finansiell och juridisk besiktning om du planerar att förvärva en verksamhet, en due diligence.

BRANSCHER

Ägarledda företag

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter,

Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer. Det finns mycket att förhålla sig till för ideella