Bostadsrättsföreningar

Vi har bred och djup erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar. Många av oss har också suttit i den egna brf-styrelsen.

Revision för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening i Stockholm idag kan förvalta större värden än de flesta noterade svenska bolag gör. Vi kan ge dig som är styrelseledamot eller föreningsmedlem större trygghet genom vår revision av räkenskaper och förvaltning.

Rådgivning

Även om bostadsrättsföreningen har valt en annan revisor kan vi ge råd till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar om hur de kan hantera sitt ansvar.

revisonsmedarbetare__boostadsrattsforening

Dela detta:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VÅRA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Vi hjälper dig med finansiell och juridisk besiktning om du planerar att förvärva en verksamhet, en due diligence.

BRANSCHER

Ägarledda företag

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter,

Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer. Det finns mycket att förhålla sig till för ideella