BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vi har bred och djup erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar. Många av oss har också suttit i den egna brf-styrelsen.

Vi har bred och djup erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar. Många av oss har också suttit i den egna brf-styrelsen.

Revision

En bostadsrättsförening i Stockholm idag kan förvalta större värden än de flesta noterade svenska bolag gör. Vi kan ge dig som är styrelseledamot eller föreningsmedlem större trygghet genom vår revision av räkenskaper och förvaltning.

Rådgivning

Även om bostadsrättsföreningen har valt en annan revisor kan vi ge råd till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar om hur de kan hantera sitt ansvar.