BOLAGSSTYRNING

En bra struktur på bolagsstyrningen ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan du ta rätt beslut.

En bra struktur på bolagsstyrningen ger goda förutsättningar för lönsamhet.

Med rätt information kan du ta rätt beslut. Vi får som revisorer stor erfarenhet av praktisk bolagsstyrning i många typer av företag och organisationer. Vi ser skillnaden när bolagsstyrningen fungerar eller inte och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter för att stötta organisationer som vill utvecklas och bli bättre.

Bolagsstyrningen grundar sig bland annat på Aktiebolagslagens 8 kap. och Svensk kod för bolagsstyrning, samt för insamlingsorganisationer FRII’s kvalitetskod. Vi har tagit fram praktiska hjälpmedel för att införa en bra bolagsstyrning.

Vi hjälper företag och organisationer att få bättre koll.

Trygghet

Vanlig revision skapar trygghet för styrelseledamöterna i en organisation. I en fördjupad granskning och genomgång av bolagsstyrningen ökar denna trygghet ytterligare. Dessutom leder det ofta till insikter om hur styrning och kontroll kan förbättras.

Värdetillväxt

Alla företag som har långsiktigt hållbar lönsamhet har en effektiv bolagsstyrning. Det är ett gott skäl att ha bolagets hygienfaktorer på plats.

Inför en framtida försäljning

Några av våra kunder drömmer om att i framtiden sälja sina livsverk. Då finns det många aspekter inom ”ordning och reda” som starkt påverkar värdet på företaget.

Vi arbetar med praktisk bolagsstyrning och kan stötta dig med praktiska hjälpmedel och goda råd. Använd din Allegrettorevisor som en samtalspartner. Hon eller han sitter på en stor erfarenhetsbank.

Drömmar…

Drömmar räcker inte för framgång. Vissa känner till hemligheten om hur drömmar blir verklighet. Andra har den resan kvar. Det kan tyckas vara likt Disneys magi, men det är mycket enklare än så.

Kontakta din Allegrettorevisor så avslöjar vi hemligheten. Vi kan hjälpa dig att nå dina drömmar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.