Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan du ta rätt beslut.

Vi får som revisorer stor erfarenhet av praktisk bolagsstyrning i många typer av företag och organisationer. Vi ser skillnaden när bolagsstyrningen fungerar och när den inte gör det och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter för att stötta organisationer som vill utvecklas och bli bättre. Bolagsstyrningen grundar sig bland annat på Aktiebolagslagens 8 kap. och Svensk kod för bolagsstyrning, samt för insamlingsorganisationer Give Sveriges kvalitetskod. Vi har tagit fram praktiska hjälpmedel för att införa en bra bolagsstyrning och hjälper företag och organisationer att få bättre koll.

Trygghet

Vanlig revision skapar trygghet för styrelseledamöterna i en organisation. I en fördjupad granskning och genomgång av bolagsstyrningen ökar denna trygghet ytterligare. Dessutom leder det ofta till insikter om hur styrning och kontroll kan förbättras.

Värdetillväxt vid effektiv bolagsstyrning

Alla företag som har långsiktigt hållbar lönsamhet har en effektiv bolagsstyrning. Det är ett gott skäl att ha bolagets hygienfaktorer på plats.

Inför en framtida försäljning

Några av våra kunder drömmer om att i framtiden sälja sina livsverk. Då finns det många aspekter inom ”ordning och reda” som starkt påverkar värdet på företaget.

Vi arbetar med praktisk bolagsstyrning och kan stötta dig med praktiska hjälpmedel och goda råd. Använd din Allegrettorevisor som en samtalspartner. Hon eller han sitter på en stor erfarenhetsbank.

Drömmar…

Drömmar räcker inte för framgång. Vissa känner till hemligheten om hur drömmar blir verklighet. Andra har den resan kvar. Det kan tyckas vara likt Disneys magi, men det är mycket enklare än så.

Kontakta din Allegrettorevisor så avslöjar vi hemligheten. Vi kan hjälpa dig att nå dina drömmar.

Kontakta oss.

Jobba hos MOORE Allegretto

Dela detta:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VÅRA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Vi hjälper dig med finansiell och juridisk besiktning om du planerar att förvärva en verksamhet, en due diligence.

BRANSCHER

Ägarledda företag

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter,

Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer. Det finns mycket att förhålla sig till för ideella