ÄGARLEDDA FÖRETAG

Vi älskar ägarledda företag. Här gör vi verkligen stor nytta!

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter, som årsredovisning, månads- eller delårsrapporter. Det är en trygghet för banker, kunder, leverantörer och anställda.

Det bästa med att arbeta med ägarledda företag – stora som små – är att vara med och stötta i utvecklingen, allt från att ”bara” kvalitetssäkra årsredovisningen till att vara bollplank inom våra områden. Skatter, lönsamhet, hur gör vi för att siffrorna i bokföringen ska spegla verkligheten? Generationsskiften, bolagsstrukturer, riskminimering. Det finns massor av områden som du kan bolla med oss.

Använd din revisor som bollplank och inspiratör!

Vi är revisorer.

 

Rådgivning

Gränsen mellan revision och rådgivning är inte solklar. I revisionen testar vi, skaffar revisionsbevis, utvärderar, bedömer. Det leder ofta till råd och tips om förbättringsmöjligheter som vi förmedlar.

Rådgivningen kan omfatta allt. Ligger det utanför vårt kompetensområde har vi kontakter till bra rådgivare i de allra flesta fall. Det ligger i vår roll att hjälpa människor.

En förutsättning för att vi ska kunna ge dig rätt råd är att vi förstår vad du anser vara ditt ”meningen med livet”. Det diskuterar vi gärna med dig. En diskussion som kan leda dit man minst av allt anar.

Exempel på rådgivningsområden för ägarledda företag är

  • Skatter för företaget och ägare
  • Val av redovisningsregelverk
  • Generationsskiften och att ta in eller lösa ut delägare
  • Hur bolagsstrukturer kan användas för att minska risker och öka handlingsfriheten
  • Kompanjonavtal (alltid tillsammans med juridisk kompetens)

 

Redovisning/bokföring

Nej. Vi bokför inte åt våra kunder. Men vi har många kontakter på redovisningsbyråer som är skickliga. Dem rekommenderar vi gärna.

Däremot kan vi hjälpa till med finansiell rapportering och kvalificerade redovisningsfrågor. Läs mer…