Rapportera 90-konto senast 31 maj


För er med 90-konto och som har kalenderår som räkenskapsår, är det deadline den 31 maj för rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Regelverket säger senast 5 månader efter räkenskapsårets utgång.
Material som ska bifogas är:

  • Kopia på årsredovisning för 2018
  • Kopia på revisionsberättelsen
  • Revisorns PM
  • Svensk Insamlingskontrolls rapport, Resultaträkning och tillhörande nyckeltal
  • Revisorns bestyrkanderapport
  • Blankett mottagande organisationer, i det fall bidrag skickats vidare